Dzieciaki do dzieła!

Warunki udziału w projekcie

Celem projektu „Dzieciaki do dzieła” (nr RPDS.08.04.04-02-0006/17) jest powrót do pracy 20 kobiet, które aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Projekt realizowany jest w Świdnicy.

Uczestniczki projektu mogą skorzystać z dofinansowanych miejsc w Klubie Dziecięcym „Dzieciaki do dzieła!” w preferencyjnej cenie 250,00 zł miesięcznie. Cena obejmuje także wyżywienie podczas pobytu dziecka oraz udział w zajęciach dodatkowych (z logopedą, z fizjoterapeutą oraz rytmika).


Kryteria udziału w projekcie:

  1. zamieszkanie na terenie Świdnicy (obszar miasta lub gminy)
  2. przebywanie na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim lub wychowawczym

Jeżeli jesteś mamą dziecka w wieku 1-3 lat i planujesz powrót do pracy ten projekt jest dla Ciebie!

Wyślij skan wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych na adres kontakt@dzieciakidodziela.pl. Po więcej informacji zadzwoń pod nr 72 12 73 555.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

00 Regulamin rekrutacji UE – nabór ciągły

Zał.1 Formularz zgłoszeniowy,

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3A Zaświadczenie – osoby pracujące*

Zał. 3B Zaświadczenie – osoby samozatrudnione*

Karta Zgłoszenia Dziecka

*  Należy wypełnić odpowiedni załącznik, zgodnie ze statusem na rynku pracy (pracownik / osoba samozatrudniona).

 

 

00 Regulamin rekrutacji UE – wersja archiwalna

Zapraszamy do udziału w projekcie!