Dotacje UE

Znajdujemy źródła finansowania programów społecznych

Jeżeli poszukujesz partnera do realizacji projektów aktywności społecznej i zawodowej lub społecznej odpowiedzialności biznesu, zaproś nas do współpracy.

 

Budujemy autorskie projekty na zlecenie lub w partnerstwie. Przygotowujemy pełną dokumentację, koordynujemy, rozliczamy. Dotychczas zdobyliśmy finansowanie na kilkanaście projektów na łączną kwotę 12,5 mln złotych.