Zmiany zawodowe – zwolnienia grupowe i indywidualne

Tworzymy autorskie programy outplacementowe wspierające proces restrukturyzacji firm

Dotychczasowy etap zawodowy się kończy? Możesz skorzystać z pomocy!

 

Jesteś w procesie zwolnień monitorowanych tj. rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w trybie zwolnień grupowych lub w wyniku ogłoszenia upadłości firmy lub jej likwidacji, a także w sytuacji likwidacji stanowiska pracy z przyczyn niezależnych od pracownika.

 

Jesteś przełożonym pracownika, którego musisz zwolnić czując się równocześnie odpowiedzialnym za to, jak dalej sobie poradzi zawodowo?

 

Możesz skorzystać ze wsparcia! Masz do dyspozycji 4 rodzaje usług dostępne na rynku pracy:

 1. pośrednictwo pracy,
 2. poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 3. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. szkolenia.

 

Przyjdź do nas. Pomożemy.  

Łączymy nasze umiejętności, doświadczenie aktywizacji zawodowej i rozwoju osobistego wpierając ludzi w procesie zmiany, w jakiej uczestniczą.

Czy wiesz, że praca to większość naszego dnia, a licząc w przeciągu lat, to spory kawałek życia? To, co wykonujemy zawodowo nie tylko kształtuje nasze umiejętności, ale wpływa na naszą osobowość. W skrócie można powiedzieć, że stajemy się tacy, jak wymaga tego od nas praca.

 

Tracąc pracę potrzebujemy odnaleźć się na nowo. Po wielu latach tych samych obowiązków zawodowych, nie potrafimy wiele więcej niż to, co dotychczas wykonywaliśmy. Jak więc stworzyć nową ścieżkę zawodową, gdy obecna się kończy?

Skontaktuj się z nami.

 

Elementy programów restrukturyzacyjnych:

 

 

Doradztwo zawodowe

Więcej

Doradztwo zawodowe – dla szukających pracy niezależnie od tego czy szukają zatrudnienia, czy zmieniają miejsce pracy.

Podążając do celu, dobrze jest korzystać ze znaków i kierunkowskazów. One ułatwiają i skracają drogę a bywa, że pomagają wybrać najciekawszą z nich. Dlatego zachęcamy i zapraszamy na konsultacje z naszym doradcą zawodowym, coachem i konsultantem biznesu.

 • Określenie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • Planowanie ścieżki kariery i rozwoju umiejętności/kompetencji/kwalifikacji,
 • Budowanie Indywidualnego Planu Działania czyli planu osiągania celów zawodowych wynikających z zainteresowań i pasji,
 • Tworzenie aplikacji w odpowiedzi na konkretne oferty pracy,
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oczekiwania rynku pracy,
 • Własna firma. Plusy, minusy, zagrożenia, możliwości i szanse.

Szkolenia zawodowe

Więcej

Projektujemy szkolenia, kursy specjalistyczne i warsztaty, począwszy od określenia grupy docelowej, opracowania programu i rezultatów, zaplanowanie budżetu po jego ostateczne rozliczenie. Jesteśmy odpowiedzialni za koordynowanie i nadzór nad wykonaniem wszystkich zadań przewidywanych w projekcie. Współpracujemy z Klientem od samego początku do zakończenia projektu szkoleniowego.

Cenimy sobie jakość, dlatego przykładamy dużą wagę do autorsko przygotowanych materiałów szkoleniowych (graficznie, merytorycznie i wydawniczo).

Tworzymy także gadżety promocyjne i inne formy promocji (budowanie strony www, plakaty, ulotki), wspierając realizację wykonywanego projektu.

Pośrednictwo pracy

Więcej

Zakres naszych usług jest skierowana na praktyczne wsparcie w znalezieniu innego miejsca pracy w nowej firmie. Oprócz działań wspierających – motywujących i  doradztwa personalnego, budujemy bazę potencjalnych pracodawców, przygotowujemy odpowiednią aplikacje, umawiamy na rozmowę kwalifikacyjną i niejednokrotnie uczestniczymy, pomagając w najlepszym zaprezentowaniu się kandydata na dane miejsce pracy.

Posiadamy certyfikat agencji zatrudnienia zgodnie z wymogami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jesteśmy przekonani, że biznes powinien być odpowiedzialny społecznie. To, co potrafimy przekazujemy innym, a tam gdzie możemy – pomagamy.

Naszą dotychczas największą realizacją w zakresie CSR był projekt outplecment dla Banku BPH, gdzie wsparliśmy ponad 1472 osób odchodzących z pracy szkoląc z zasad rynku pracy, prowadząc doradztwo biznesowe dla osób planujących założyć własną firmę oraz doradztwo zawodowe dla tych, którzy szukali innego zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Wspieramy miasta i organizacje pożytku publicznego. Szczegóły znajdziesz tutaj

UA-9868454-1