Środki z EFSu bez stresu ;-)

  • koordynacja oraz zarządzanie projektami realizowanymi w ramach funduszy unijnych
  • nadzór nad promocją projektu oraz rekrutacją uczestników
  • przygotowywanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, monitoring wskaźników, praca w programie SL, kontakt z instytucją nadzorującą
  • przygotowywanie harmonogramów i raportów, monitoring działań
  • współpraca z innymi członkami 10-osobowego zespołu
  • nadzór nad pracą: trenerów, doradców, coachów
  • rozliczanie projektów, możliwość pisania własnych projektów dla osób zainteresowanych