Nasi Partnerzy

Z kim współpracujemy?

Jesteśmy zespołem niezależnych, współpracujących ze sobą specjalistów. Łączy nas pasja do tworzenia nietypowych, ciekawych, nieszablonowych rozwiązań w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

Realizując projekty własne oraz zlecone zadania, koncentrujemy się na osiągnięciu założonego celu i jakości realizowanych działań. Swoje umiejętności łączymy z kompetencjami ekspertów świadczenia pomocy rozwojowej i polityki pomocowej.

 

Nasza kadra to doświadczeni specjaliści z dziedziny integracji i komunikacji społecznej, mediacji, zarządzania ludźmi, trenerzy rozwoju i doradcy zawodowych, przedsiębiorcy oraz eksperci specjalizujący się w zagadnieniach gospodarczych i społecznych.

 

Projekty finansowane ze środków UE, które pozyskujemy dla naszych Klientów są przygotowywane i wdrażane w partnerstwie z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, firmami działającymi w regionie, w którym projekt jest realizowany. Korzystamy z udziału miejscowych partnerów i liderów społecznych co pozwala lepiej zdefiniować potrzeby lokalnych społeczności, beneficjentów pomocy i sprzyja utrzymaniu trwałych rezultatów projektów po ich zakończeniu.

 

Ucząc innych, sami nieustannie się rozwijamy. Rozszerzamy kwalifikacje, zyskujemy dodatkowe doświadczenia partnerując innym w realizacji ich projektów szkoleniowych. Rozwijamy kompetencje szukając coraz lepszych rozwiązań przekazywanej innym wiedzy.

 

Na co dzień współpracujemy z kadrą ekspertów posiadających kierunkowe wykształcenie, doświadczenie dydaktyczne z renomowanych wyższych uczelni, a jednocześnie mają bogate doświadczenie praktyczne zdobyte we własnych firmach i organizacjach pożytku publicznego.  Współpracujemy z instytucjami wdrażającymi programy unijne w Polsce oraz na co dzień uczestniczą w projektach doradczych, pozyskując środki dla przedsiębiorstw i samorządów. Wszyscy są specjalistami w swoich dziedzinach potrafiącymi w przyjazny i skuteczny sposób przekazać wiedzę służąc pomocą naszym Klientom na etapie tworzenia i wdrażania ich projektów.

 

UA-9868454-1