Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Kościelisko

Projekt współfinansowany jest ze środków UE (Instytucja Pośrednicząca Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) ma na celu przeprowadzenie kompleksowej usługi z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej  mieszkańców Kościelisko dla zmiany ich dotychczasowej sytuacji osobistej.

Do naszych działań należy:

  • Etap I – identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników (diagnoza potrzep i opracowania IPD)
  • Etap II – aktywizacja społeczna (trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty)
  • Etap III -aktywizacja zawodowa i zdrowotna (poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, porady specjalistów, realizacja staży)

Okres realizacji projektu 2019-2021r.

UA-9868454-1