Krasnale Brochowskie

Aktywizacja zawodowa 20 osób zatrudnionych, przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim zamieszkującym Gminę Wrocław. Czas trwania projektu 12 mc.

 

DOFINANSOWANIE UE: 406 523,89 zł

Projekt współfinansowany ze środków UE (Instytucja Pośrednicząca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) miał na celu wsparcie rodziców, którzy z przyczyn finansowych lub osobistych, nie mogli powrócić na rynek pracy i pozostawali w domu opiekując się swoim dzieckiem.

Do naszych działań należało:

  • napisaniem wniosku o dofinansowanie,
  • koordynacją projektu i rozliczeniem projektu,
  • stworzenie i zarządzanie placówką opieki nad dzieckiem do 3 roku życia we Wrocławiu- Klub Dziecięcy Dzieciaki do Dzieła!,
  • działania marketingowe i promocyjne placówki,
  • współpraca z odpowiednimi instytucjami i urzędami w tym Urząd Miasta, Sanepid, Straż Pożarna,

oraz

  • motywacją i aktywizacją ( doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy) rodziców,
  • adaptacja i aranżacja lokalu, zakupienia wyposażenia placówki,
  • rekrutacja, zatrudnianie i nadzorowanie personelu placówki,
  • przeprowadzenie odpowiednich, ustawowo wymaganych szkoleń,
  • nawiązanie współpracy ze specjalistami występującymi realizującymi zadania z zakresu, logopedii, rytmiki, aktywności ruchowej – fizjoterapeutycznej, oraz psychologia dziecięcego.

Celem założenia placówki było stworzenie 20 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 dofinansowanych ze środków UE, które umożliwiło rodzicom przekazanie swoich dzieci pod naszą opiekę, samemu wracając do aktywności zawodowej tj. na rynek pracy.

Projekt zakończył się sukcesem 😊, zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami. Rodzice uczestniczący w projekcie szczęśliwie powrócili do pracy i kontynuują zatrudnienie.

 

Jako Klub Dziecięcy Krasnale Brochowskie otrzymaliśmy również dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +”, która stanowi finansowe wsparcie dopłaty do czesnego dla każdego rodzica, którego dziecko uczęszcza do Klubu Dziecięcego Krasnale Brochowskie.

 
 

[/vc_column][/vc_row]

UA-9868454-1