Punkt Przedszkolny Pomponik

Utworzenie punktu przedszkolnego we wsi Gniechowice Gmina Kąty Wrocławskie w partnerstwie z Fundacją De Arte dla 12 dzieci. Powstanie placówki stworzyło dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy oraz dało szansę na zmianę sytuacji osobistej i zawodowej rodziców, którzy skorzystali z nowo otwartego przedszkola.

Utworzenie punktu przedszkolnego we wsi Gniechowice Gmina Kąty Wrocławskie w partnerstwie z Fundacją De Arte dla 12 dzieci. Powstanie placówki stworzyło dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy oraz dało szansę na zmianę sytuacji osobistej i zawodowej rodziców, którzy skorzystali z nowo otwartego przedszkola.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE (Instytucja Pośrednicząca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) miał na celu wsparcie rodziców, którzy z przyczyn zbyt małej ilości placówek opieki dla dzieci w gminie, zmuszeni byli pozostawać w domu lub korzystać z opieki prywatnej, co utrudniało im aktywność zawodową.

Do naszych działań należało:

  • napisanie wniosku o dofinansowanie,
  • koordynacja i rozliczanie projektu.

Projekt realizowany jest nadal, ale już wiemy, że zakończy się sukcesem 😊, zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami.

[/vc_column][/vc_row]

UA-9868454-1